Tuesday, March 23, 2010

A. Disenyo ng Pananaliksik


Ang naisagawang pananaliksik ay gumamit ng deskriptibong metodolohiya ng pananaliksik. Maraming uri ng deskriptibong pananaliksik, ngunit napili ng mga mananaliksik na gamitin ang Descriptive Survey Research Design, na gumagamit ng talatanugan (survey questionnaire) para makalikom ng mga datos. Naniniwala ang mga mananaliksik na angkop ang disenyong ito para sa paksang ito sapagkat mas mapapadali ang pangangalap ng datos mula sa maraming respondente.

Ginamit ng mga mananaliksik ang deskriptibong paraan ng pananaliksik. Sa maraming uri ng deskriptibong pananaliksik, ang napiling gamitin ng mga mananaliksik ay ang Descriptive Survey Research Design. Ang nasabing uri ng deskriptibong pananaliksik ay gumagamit ng survey questionnaire o talatanugan sa pagkuha ng iba’t ibang datos. Para sa mga mananaliksik, ang disenyong ito ang pinaka angkop na gamitin para sa pag-aaral ng kanilang paksa dahil mas maraming datos ang makukuha mula sa maraming mga respondente.2 comments: